Skip to content

Ydinjäte

Energiakriisi palauttaa painopisteen ydinvoimaloihin. Suuri ydinvoimaan liittyvä ympäristöhuoli on radioaktiivisten jätteiden, kuten käytetyn uraanin, reaktoripolttoaineen ja muiden radioaktiivisten jätteiden, syntyminen ja käsittely. Radioaktiivisten elementtien lisääntyvä käyttö vaatii kehittyneempää robotiikan käyttöä ydinjätteen käsittelyssä yksilöiden suojelemiseksi.

Oinride Oy:n robotti, AutoJoe, on kuusipyöräinen robotti, joka voidaan varustaa valoilla, kameroilla sekä joukolla ionisoivan säteilyn ilmaisimia ja valvontaantureita. 100 kg:n hyötykuorman ansiosta AutoJoe pystyy virtaviivaistamaan korvaamattoman arvokasta dataa, kuvia ja videoita takaisin käyttöhenkilöstölle.

Robotiikan käyttäminen ympäristössä, jossa radioaktiivisuus on korkea, ei ole helppo tehtävä. Erittäin energiset hiukkaset ja ionisoiva säteily voivat jatkuvasti pommittaa elektroniikkaa aiheuttaen digitaalista signaalikohinaa, vuotovirtoja piirien välillä ja lopulta elektroniikkavikoja.

Kompaktin ja modulaarisen rakenteensa ansiosta AutoJoe voidaan ottaa nopeasti käyttöön minimoimaan henkilöstön turvallisuus- ja terveysriskit ja parantamaan kuljetusprosesseja. Robottiratkaisumme on suunniteltu pääsemään suoraan toimintaan. Robotin suojaamiseen voidaan käyttää useita suojausmenetelmiä, kuten lyijyesiliinaa, lyijyhuovia tai volframia. Tämä voi olla tehokas keino torjua röntgen- ja gammasäteitä vahingoittamasta robottialijärjestelmiä, mikä pidentää sen käyttöikää. Tiimimme on valmis vastaamaan tähän haasteeseen ja työskentelemään asiantuntijoiden kanssa viedäkseen tämän ratkaisun uudelle tasolle.