Skip to content

Toimialat

Kaivos maanalainen

Maanalaiset kaivokset ovat pimeitä paikkoja, joissa on niukasti happea ja äärimmäisiä paineita ja lämpötiloja. Kaivostoiminta on nykyaikaisen elämämme kulmakivi. Louhittuja materiaaleja tarvitaan nykyaikaiseen elämäämme, kuten teiden ja sairaaloiden rakentamiseen. Tarvitsemme metalleja autojen ja talojen rakentamiseen, tietokoneiden ja satelliittien valmistukseen jne. Vuonna 2022 kaivosteollisuudessa vallitsee edelleen käsityö, eikä robotiikkasovellusta ole vielä paljon hyödynnetty. Maan alla olevat ilmanvaihtojärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä kaivostyöläisten turvallisten työolojen takaamiseksi. Ne tarjoavat raitista ilmaa työntekijöille sekä poistavat myrkyllisiä kaasuja räjäytystyöstä ja dieselkoneiden pakokaasuista. Rajoitettu ilmansaanti maan alla on oma vaaransa, kuten palovaarat voivat
karkaa nopeasti käsistä, jolloin kaivostyöläisille, jotka ovat poissa haitasta, jää rajoitetusti happea. Oinride Oy:n robotiikkaratkaisut ovat ihanteellisia apuna maanalaisissa automaatiotehtävissä minimoimaan kaivostyöläisten turvallisuusriskit ja lisäämään tuottavuutta. Tavoitteena on suojata kaivostyöläisiämme haitalta.