Skip to content

Kaivos maanalainen

Maanalaiset kaivokset ovat pimeitä paikkoja, joissa on niukkoja happivaroja, epätavallinen paine ja lämpötila. Olosuhteet, kuten jatkuvat räjäytystyöt ja dieselkoneiden pakokaasut sekä rajallinen ilmansyöttö maan alla, ovat kaikki vaarallisia olosuhteita kaivostyöläisille. Kaivostyöläisten on navigoitava ahtaissa tiloissa, joissa näkyvyys on erittäin rajoitettu. Vuonna 2022 kaivosteollisuudessa vallitsee edelleen käsityö, eikä robotiikkasovellusta hyödynnetä riittävästi.

Oinride Oy:n robotiikkaratkaisut ovat ihanteellisia apuna maanalaisissa automaatiotehtävissä minimoimaan kaivostyöläisten turvallisuusriskit ja lisäämään tuottavuutta. Vahva globaali digitalisaatiotrendi on nousemassa kaivosteollisuuden automaatioratkaisujen hyödyntämiseen. Mobiilirobotimme, AutoJoe, toimii yleisenä robottialustana, joka navigoi epätasaisessa maastossa maan alla. Se voidaan varustaa joukolla tieteellisiä ja IoT-työkaluja 100 kg:n hyötykuorman ansiosta

SOVELLUKSET

MALMI PASS -TARKASTUS

Pystysuoraan malmikulkuun liittyy monia vaaroja niiden käytön luonteesta johtuen. Sellaiset ongelmat kuin jumittuminen ja juokseminen voivat aiheuttaa kuolemaan johtavia onnettomuuksia. AutoJoen käyttäminen mobiilialustana ja sidotun dronin laukaisualustana voi virtaviivaistaa tarkastusprosessia.

MINUN 3D-kartoitus

3D-kaivoskartoitus on ratkaisevan tärkeää arvokkaan geologisen, mineralogisen ja paikkatiedon keräämiseksi. Robottialustamme voidaan varustaa LiDAR-, lämpökuvaus- ja akustisilla sensoreilla. Tietoja voidaan sitten siirtää WIFI:n kautta jatkokäsittelyä varten.

AIKAINEN VAROITUS

AutoJoe voi valvoa kaivosympäristöä ja antaa ennakkovaroituksia vaaroista, kuten kaasuvuodoista. Robottimme voidaan lähettää tutkimaan vuotoa ja tutkimaan mahdollisia vaihtoehtoja ja kommunikoimaan olosuhteista reaaliaikaisessa komentokeskuksessa.

VARHAINEN TARKASTUS

Robottimme voi myös auttaa kaivostyöntekijöitä maanalaisten tukemattomien tunnelien varhaisessa tarkastuksessa. Silmämääräisellä ja akustisella tarkastuksella voidaan tunnistaa ja poistaa irtonainen kivi, joka on vaarassa pudota maahan. Tämä voi vähentää kaivostyöläisten turvallisuusriskiä.

TARVIKKEIDEN TOIMITUS

Joustavan ripustusjärjestelmän ansiosta robottimme voi olla kustannussäästöjä apuna tarvikkeiden toimittamisessa maan alle. Se voi käyttää olemassa olevaa WIFI-verkkoasi erilaisten tarvikkeiden toimitustehtävien suorittamiseen